Uw lening laten herzien, kan u veel geld besparen!

17 september 2019

De huidige lage rente doet vele Belgen hun huidige dure hypothecaire lening in ruilen voor een goedkopere. Vaak is dat een goed idee maar soms wordt een herfinanciering rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid is.

Iedereen heeft het recht om zijn lening sneller af te lossen dan gepland. Uw bankier kan dat niet beletten. Het laat iedere kredietnemer dan ook toe om een dure lening terug te betalen met het geld dat hij bekomt door een nieuw krediet tegen betere voorwaarden aan te gaan.

In de praktijk is het echter niet steeds zo eenvoudig: wie zijn lening wil laten herfinancieren, moet niet enkel met de intrest rekening houden, maar ook met een aantal kosten.

Het makkelijkste is aan uw eigen bank een herziening vragen, desnoods nadat u eerst bij de concurrentie hebt gevraagd naar de voorwaarden die u daar zou krijgen om uw lening te laten overnemen. Gaat uw bank daarop in, dan wordt een nieuw afbetalingsplan opgemaakt met lagere maandelijkse terugbetalingen of met een kortere looptijd.

U betaalt in dat geval wederbeleggingsvergoeding. Deze vergoeding is geplafonneerd tot drie maanden intrest op het uitstaande kapitaal en is een compensatie voor de schuldeiser omdat u een lagere rente zal betalen of naar een andere bank zal overstappen. Daarnaast worden ook dossierkosten aangerekend en deze kunnen sterk verschillen per bank.

Als u naar een andere bank overstapt, liggen de kosten hoger.

  • Handlichting van de hypotheek. De hypotheek biedt de bank het recht om de woning te verkopen, mocht u in gebreke blijven bij de afbetaling van uw lening. Met de opbrengst kan ze dan het nog uitstaande kredietbedrag recupereren. De hypotheek blijft evenwel staan, zelfs al is de lening terugbetaald. Om ze weg te halen, moet ze apart worden geschrapt.
  • Vestiging van de hypotheek. Nadat de hypothecaire waarborg voor de oude bank is geschrapt, moet een nieuwe hypotheek worden ingeschreven voor de nieuwe bank. Ook dat moet gebeuren bij de notaris.
  • Wederbeleggingsvergoeding aan uw huidige kredietverstrekker.
  • Dossierkosten: de nieuwe bank moet een nieuw dossier opstarten.

De kosten om een nieuwe goedkope lening aan te vragen bij een andere bank liggen dus hoger dan als u bij de oude bank blijft. En die weet dat ook. Daarom zal de eigen bank door haar sterkere positie bij een herfinanciering vaak bij een hoger tarief blijven dan de nieuwe bank.

Is een herfinanciering dan nog interessant?

Hoe langer uw lening nog loopt, hoe meer tijd u heeft om de kosten te recupereren. Voor leningen die al dicht bij hun eindvervaldag staan, zal het zelden de moeite lonen om een herfinanciering te doen.

Heb aandacht voor de schuldsaldoverzekering

Naast het tarief en de kosten moet u ook rekening houden met de schuldsaldoverzekering. Die houdt in dat de verzekeraar (een deel van) de lening terugbetaalt als een kredietnemer voortijdig overlijdt, wat dus een bijkomende garantie vormt voor de bank. Soms kan uw oude polis worden verdergezet met de nieuwe bank als begunstigde, soms moet u een volledig nieuwe polis afsluiten. Hiervoor moet u onder meer kijken naar de polisvoorwaarden.

Indien u een nieuwe verzekering moet afsluiten, kunnen de tarieven anders liggen dan bij de oude. De commerciële opstelling van de verzekeraar kan anders zijn en u bent een aantal jaren ouder, waardoor het theoretische risico op een voortijdig sterven hoger ligt. Er kan ook een nieuw medisch onderzoek worden opgelegd.

Soms kunt u ook een deel van de premie die u voor uw oude verzekering stortte terugtrekken. Dit is echter geen automatisme. Ook hiervoor moet u naar de polisvoorwaarden kijken. Bovendien kan uw verzekeraar hierop kosten aanrekenen. Vergeet ook niet dat u kan belast worden op de terugbetaling van de premie indien u ze bij de oorspronkelijke betaling fiscaal hebt afgetrokken.

De nieuwe lening volgt het fiscaal regime van het oude krediet

Over de fiscale gevolgen van een herfinancieringslening hoeft u zich dan weer minder zorgen te maken. Die blijft gewoon het regime van de oude lening volgen. Als u de resterende looptijd inkort of verlengt, zal wel het aantal jaren waarin u een fiscaal voordeel geniet verminderen of stijgen.

Let er wel op dat de totale looptijd van de oude en de nieuwe lening steeds minstens tien jaar is, zoniet heeft u het krediet fiscaal ten onrechte ingebracht op uw belastingbrief. U doet er ook best aan om het bedrag van de nieuwe lening te beperken tot het bedrag van het uitstaande krediet.

Doe een vervroegde terugbetaling

U hoeft een nieuwe lening niet noodzakelijk door een oude te vervangen als u een besparing wil doen. U kunt ook gewoon een deel terugbetalen. Spaargeld brengt vandaag toch weinig op. U bespaart dan bijvoorbeeld 2,50% rente, terwijl u op een spaarboekje misschien maar 0,11% moet derven. U moet dan wel een wederbeleggingsvergoeding van drie maanden intrest betalen op het bedrag dat u vervroegd terugbetaalt.

 

Heeft u een lening en overweegt u een herfinanciering? Contacteer ons vrijblijvend en wij bekijken samen met u de verschillende mogelijkheden en begeleiden u met onafhankelijk advies.