Uitstel premiebetaling niet-levensverzekeringen mogelijk tot 30 juni 2021 voor zelfstandigen, bedrijven en vzw’s

17 december 2020

Op vraag van minister van Economie en Werk Dermagne kunnen zelfstandigen, bedrijven of vzw’s die door de coronacrisis in ernstige financiële problemen zijn geraakt uitstel van premiebetaling vragen voor al hun professionele niet-levensverzekeringen.

Wat houdt dit uitstel in?

Het betalingsuitstel wordt toegekend tot 30 juni 2021 en dit voor alle niet-betaalde premies uitgegeven tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. Reeds betaalde premies worden niet terugbetaald.

Wat zijn de voorwaarden voor betalingsuitstel?

Om recht te hebben op uitstel van premiebetaling moet u aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

Uw zaak of organisatie is permanent gevestigd in België.
U kan bewijzen dat de financiële problemen van uw zaak of organisatie zijn toe te schrijven aan de coronacrisis (afname van omzet of activiteit, activering van een tijdelijk werkloosheidsregime en/of verplichte sluiting om veiligheidsredenen).
Uw zaak of organisatie had op 1 september 2020 geen achterstand met de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.
Uw zaak of organisatie is in regel met al haar verzekeringspremies gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Wat is de procedure voor uitstel van premiebetaling?

Uitstel van premiebetaling wordt niet automatisch toegekend. Indien u de premiebetaling tijdelijk wensen op te schorten, moet u hiervoor altijd zelf contact opnemen met ons en dan controleren we samen of u voldoet aan alle maatregelen.

Hervatting van premiebetaling vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zijn alle uitgestelde premies verschuldigd en hervatten ook de normale premie-uitgiftes. Het is dan ook belangrijk dat u rekening houdt met de (potentieel hoge) factuur die u in één keer zal moeten betalen als u opteert voor het betalingsuitstel.

Vragen over deze maatregel?

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze medewerkers na afspraak, telefonisch, per mail of via videochat.

Onze medewerkers blijven ter beschikking in deze moeilijke tijden.

 

Uw Fitracus team