Samen voor een betere wereld!

09 november 2021

De wereld verandert, de klimaatsituatie is verontrustend en de ongelijkheid neemt toe. Wat brengt de toekomst? Voelt u zich ook soms machteloos? Vraagt u zich af of uw inspanningen om uw gewoontes en gedrag te veranderen een reële impact hebben? Uiteraard draagt elk persoonlijk initiatief zijn steentje bij, hoe klein ook. We kunnen allemaal op ons eigen niveau dingen veranderen en bijdragen aan een betere wereld. Maar hoe zit het met uw beleggingen? Kunnen die ook een verschil maken?

Ja!! Door te kiezen voor duurzame beleggingen. Of het nu gaat om (risicovollere) aandelenfondsen of (veiligere) obligatiefondsen, bewust beleggen staat voorop.

Bij de keuze van de beste duurzame fondsen wordt er rekening gehouden met de ESG-criteria: Environmental, Social & Governance  of in het Nederlands: Milieu, Maatschappij & Deugdelijk bestuur.

Dit zijn specifieke criteria die de milieu- en sociale impact meten van de activiteit van het bedrijf waarin uw fonds belegt:

  • milieucriteria: niveau van de CO2-uitstoot, ecologische voetafdruk, afvalverwerking, energieverbruik, …
  • maatschappelijke criteria: respect voor mensenrechten, diversiteit binnen de onderneming (mannen/vrouwen, mindervaliden, minderheden, …), sociale dialoog, …
  • criteria voor deugdelijk bestuur: relatie met de raad van bestuur en de aandeelhouders, transparantie op vlak van de bezoldiging van de bedrijfsleiders, corruptiemaatregelen, …

Onze partnermaatschappij Allianz en Allianz global investors, pionier in duurzaamheid lanceerde haar nieuwe ESG-product “Allianz for a Better World”.

Met Allianz for a Better World kunt u beleggen in fondsen die op hun beurt beleggen in bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen op lange termijn en die oplossingen bieden om de doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN te helpen verwezenlijken. Deze 17 doelen zijn gericht op het bouwen van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waar we allemaal mee te maken hebben, onder andere op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieudegradatie, welvaart, vrede en rechtvaardigheid.

Om de lancering van dit nieuwe product in de kijker te zetten, neemt Allianz de premietaks van 2% onder bepaalde voorwaarden voor haar rekening nog tot 10 december 2021. Profiteer hiervan en zorg mee voor een betere wereld.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer info.

 

Uw Fitracus team