Let op voor fraude!

07 augustus 2020

De laatste weken heeft het FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten verschillende gevallen opgemerkt van identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars door Engelstalige fraudeurs. De oplichters gebruiken de inschrijving van de makelaars in de registers van de FSMA om je te laten geloven dat ze door haar zijn vergund. Ze misbruiken de naam en andere wettelijke gegevens van legale ondernemingen. Doorgaans maken fraudeurs een website aan met een internetadres dat overeenstemt met de naam van de tussenpersoon van wie ze de identiteit misbruiken. Naar aanleiding hiervan willen wij u even wijzer maken over do’s en don’ts opdat u niet in de val zou trappen.

Hoe kan je weten dat een aanbod voor een krediet, een product of een beleggingsdienst in werkelijkheid een poging tot oplichting is? Hoe fraude herkennen en voorkomen?
Als je slachtoffer bent van oplichting, volg dan deze vier raadgevingen:

 

  1. Stort geen geld meer. Ook niet als de onderneming beweert dat je nog maar eenmaal een extra bedrag moet storten of een belasting moet betalen opdat ze je de winst zou kunnen uitkeren. Die extra eisen zijn vaak een aanwijzing dat het om fraude gaat.
  2. Blijf kalm als de oplichter je opnieuw contacteert. Neem geen overhaaste beslissingen en geef niet toe aan de druk die hij oplegt of de bedreigingen die hij uit.
  3. Wees op je hoede voor nieuwe fraudepogingen. Je zal waarschijnlijk opnieuw gecontacteerd worden door fraudeurs die beweren je te kunnen helpen om je investering terug te krijgen. Het gaat hier om recovery rooms.
  4. Aarzel niet om de FSMA te contacteren. Naast een melding bij de FSMA doe je er goed aan klacht in te dienen bij de politie. De contactgegevens van de politie vind je op www.politie.be(link is external).

 

Wat doet de FSMA om je te helpen?

 

De FSMA is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen of om verloren gelden te recupereren. Maar met jouw melding kunnen zij er wel voor zorgen dat de cybercriminelen geen andere slachtoffers maken.

Zij gaan na of de aanbieding indruist tegen de wetgeving waarop ze toezien. Zo ja, nemen ze de nodige maatregelen. Ze publiceren een waarschuwing, leggen een geldboete op, …

Meldingen van consumenten helpen hen te zien waar er problemen zijn op de markt. Elke melding kan ertoe leiden dat de FSMA een onderzoek instelt.

Dankzij de meldingen krijgen ze meer inzicht in de werkwijze van de fraudeurs. Ze bundelen die informatie en maken ze over aan de gerechtelijke autoriteiten.

https://www.fsma.be/nl/hoe-fraude-herkennen-en-voorkomen

https://www.fsma.be/nl/soorten-fraude

 

Indien u meer wil weten over de mogelijkheden om uw bedrijf te beschermen tegen cybercriminaliteit, contacteer vrijblijvend onze medewerkers.

 

Bron: FSMA