AssurMiFiD-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFiD-gedragsregels” en deelt daarom de volgende informatie mee:

1. Aangeboden diensten

1.1. Het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Het aanbod van verzekeringstakken

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel
 5. Luchtvaartuigcasco
 6. Casco zee- en binnenschepen
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 8. Brand en natuurevenementen
 9. Andere schade aan goederen
 10. BA motorrijtuigen
 11. BA luchtvaartuigen
 12. BA zee- en binnenschepen
 13. Algemene BA
 14. krediet
 15. Borgtocht
 16. Diverse geldelijke verliezen
 17. Rechtsbijstand
 18. Hulpverlening
 19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 20. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 21. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 22. Kapitalisatieverrichtingen
 23. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen:

 • de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden
 • ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt
 • ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

2. Toezicht van de FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 017406 A. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit Voor Financiele Diensten En Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75

3. Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie hierover kan u hier terugvinden op onze website.

4. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld. Meer informatie hierover kan u desgevallend aanvragen op volgend e-mailadres: info@fitracus.be.